uniaJaki sport w Tarnowie? Czego najbardziej potrzeba mieszkańcom? W związku z licznymi wnioskami poszczególnych środowisk sportowych, urząd rozpoczyna prace nad strategią rozwoju sportu na lata 2015 – 2020. - Wszystkie opinie i wnioski mile widziane, jesteśmy otwarci – mówi zastępca prezydenta Krystyna Latała.

- Uporządkujemy  kwestię sportu – wskażemy priorytety i cele, które powinien osiągnąć. Przy opracowaniu tego dokumentu pomagać nam będą kluby sportowe, Rada i Komisja Sportu, szkoły i wyższe uczelnie, organizacje pozarządowe – dodaje. - Będzie to w dużej mierze zebranie w jednym miejscu celów i priorytetów zawartych w dotychczasowych dokumentach programowych miasta – w strategii rozwoju Tarnów 2020, programie Tarnów 2015, czy w uchwałach Rady Miejskiej – dodaje dyrektor Wydziału Sportu Marek Baran.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzona gruntowana inwentaryzacja zasobów materialnych, osobowych, obowiązujących aktów prawnych w zakresie sportu
(w szczególności aktów prawa miejscowego), a także realizowanych obecnie programów sportowych. Strategia będzie gotowa za pół roku.