kuznicaStowarzyszenie  „Kuźnica”  zaprasza  swoich  członków  i  sympatyków na  spotkanie  dotyczące  problematyki  senioralnej, które odbędzie się 7   listopada  2014 r. (piątek)  o  godz.  17.00 w  Sali wykładowej Naczelnej  Organizacji  Technicznej,  Rynek   10
Uczestnicy spotkania spróbują odpowiedzieć na pytanie:Czy Tarnów jest miastem przyjaznym  seniorom.

Moderatorem  oraz  wygłaszającą  słowo  wstępne  będzie  Prezes  Stowarzyszenia  Uniwersytetu  Trzeciego  Wieku  przy  MWSE, Maria Kanior.

W czasie spotkania poruszane będą problemy zdrowia i samodzielności,  wykorzystanie  potencjału  osób  starszych  na  rynku  pracy  poprzez  zwiększenie  i  przedłużenie  aktywności  zawodowej  osób  50 +  oraz  60 ., zwiększenie uczestnictwa osób starszych    w  edukacji  oraz  zwiększenie  dostępności  i  jakości  oferty  edukacyjnej, korzystanie z dóbr kultury i współtworzenie ich, zwiększenie zaangażowania osób starszych w życie społeczności lokalnych i sprawy  kraju  oraz  wzrost  roli  seniorów  w  rozwiązywaniu  problemów  społecznych.

Powyższa tematyka posiada w swojej naturze elementy humanitarnej wrażliwości  społecznej, które w swoich  założeniach  propagują  partie i organizacje  lewicowe. Dlatego  też  obecność  zapowiedzieli :  
dr  prawa  Krzysztof Janik - były  poseł  ziemi  tarnowskiej, były  minister  SWiA.
Jakub  Kwaśny  -  kandydat  SLD  Lewica Razem  na Prezydenta  Tarnowa – członek Kuźnicy  oraz  kandydaci  do  Rady Miasta i Franciszek  Bernat – kandydat  koalicji  SLD  Lewica Razem  do  Sejmiku Małopolskiego.