odblask 1Małopolskie gminy podejmujące działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym zostały nagrodzone. W środę, w tarnowskim Centrum Sztuki Mościce, podczas uroczystej gali, laureaci I Edycji Małopolskiego Konkursu „ODBLASKOWA GMINA” odebrali nagrody z rąk Zastępcy Komendant Wojewódzkiego Policji w Krakowie mł.insp. Pawła Dzierżaka i Wicemarszałka Województwa Małopolskiego Romana Ciepieli.

Wśród wyróżnionych znalazły się gminy powiatu tarnowskiego Skrzyszów i Zakliczyn.
Celem zorganizowanego przez Wydział Ruchu Drogowego KWP w Krakowie, Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, a adresowanego do gmin Małopolski konkursu, było zwiększenie aktywności lokalnych władz samorządowych w zakresie dbania o  bezpieczeństwo w ruchu drogowym swoich mieszkańców.
Konkurs stał się też  znakomitą formą poinformowania Małopolan o wejściu w życie 31 sierpnia nowego przepisu, obligującego poruszających się po zmierzchu, poza obszarem zabudowanym pieszych, do posiadania elementów odblaskowych.
Patronat honorowy nad nim objęli Małopolski Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. Mariusz Dąbek oraz Przewodniczący Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Roman Ciepiela.
Przy wyłanianiu zwycięzców w konkursie „Odblaskowa Gmina” pod uwagę brane były liczba mieszkańców danej gminy wyposażonych w elementy i kamizelki odblaskowe, promocja w mediach nowego przepisu dotyczącego obowiązku posiadania elementu odblaskowego przez każdego pieszego poruszającego się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym, niekonwencjonalne sposoby poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym mieszkańców danej gminy, oraz organizacja spotkań z mieszkańcami na temat ich bezpieczeństwa w ruchu drogowym, czy zatrudnienia strażników szkolnych.
Po przeanalizowaniu kryteriów ocennych jury konkursowe wyłoniono laureatów konkursu. I miejsce zajęła  gmina Bystra Sidzina w powiecie suskim, II miejsce przypadło gminie Nawojowa w powiecie nowosądeckim, trzecie miejsce wywalczyła gmina z naszego powiatu - Skrzyszów.
Poza miejscami na podium jury wyróżniło dodatkowo siedem gmin. W grupie tej znalazły się  Krynica Zdrój w powiecie nowosądeckim, Zakliczyn w powiecie tarnowskim, Biskupice w powiecie wielickim, Mszana Dolna w powiecie limanowskim, Urząd Gminy w Tymbarku w powiecie limanowskim, Raciechowice w powiecie myślenickim i Koniusza w powiecie proszowickim.
Wszyscy laureaci odebrali z rąk Wicemarszałka Województwa Małopolskiego Romana Ciepieli, Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie mł. insp. Pawła Dzierżaka oraz Sekretarza Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Marka Dworaka statuetki i dyplomy.
Dodajmy, że środowa gala była doskonałą okazją do wyposażenia biorącej w niej udział młodzieży szkolnej w elementy odblaskowe. Grupa młodych z Tarnowa, Pogórskiej Woli, Skrzyszowa i Zakliczyna opuściła z nimi Centrum Sztuki Mościce.