ratuszNa terenie miasta komitety wyborcze mogą rozwieszać nieodpłatnie swoje plakaty w 16 przygotowanych do tego miejscach. W miniony piątek, 17 października, zakończono rejestracje kandydatów na urząd prezydenta miasta. Miejska Komisja Wyborcza już pracuje.

W wyborcze szranki o stanowisko prezydenta Tarnowa staną: Roman Ciepiela, Marek Ciesielczyk, Mieczysław Kras, Jakub Kwaśny, Kazimierz Koprowski i Tadeusz Mazur.

Przed dwoma tygodniami natomiast komitety wyborcze zarejestrowały listy z kandydatami do Rady Miejskiej. Zakończono również przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych.

W Tarnowie wyznaczono 16 miejsc przeznaczonych do bezpłatnego umieszczania plakatów wszystkich komitetów wyborczych. Znajdują się one przy ul. Bernardyńskiej (słup - u wlotu z ul. Małych Schodów), ul. Szujskiego 40 (słup - obok supermarketu PH „LIDL”), ul. Romanowicza (słup – na wprost „Carrefour Express”), ul. Kołłątaja (słup – róg ul. Dąbrowskiego), ul. Słonecznej (słup – róg ul. Orkana obok przystanku autobusowego), ul. Gumniskiej (słup – obok hali widowiskowo – sportowej), ul. Krakowskiej (tablica ogłoszeniowa – róg ul. Radosnej), ul. Czerwonej (słup – róg ul. Norwida), ul. Mościckiego (słup – obok Szkoły Podstawowej  nr 11), ul. Klikowskiej 140 (słup – obok pawilonu handlowego), ul. Krzyskiej (tablica ogłoszeniowa – obok Szkoły Podstawowej  nr 14), ul. Jasnej (słup – obok Szkoły Podstawowej  Nr 8), ul. Westerplatte (słup – obok Przedszkola Publicznego nr 24), Os. Legionów H. Dąbrowskiego (słup - obok pawilonu handlowego „FRAC”), ul. Sucharskiego (słup – obok placu zabaw), ul. Arcybiskupa Jerzego Ablewicza (słup – obok placu zabaw).

Wybory samorządowe odbędą się w niedzielę, 16 listopada. Głosy będzie można oddawać w jednym z 74 obwodów głosowania, w godzinach od 7.00 do 21.00