Ekran-Akustyczny-700x525Specjalistyczne badanie, które pomoże władzom miasta opracować program ochrony przed hałasem ma zostać wykonane do końca roku. Mapa obejmie swoim zasięgiem cały obszar miasta. Będzie narzędziem wspomagającym zarządzanie środowiskiem i planowanie przestrzenne.

- Dzięki temu rozwiązaniu będziemy w stanie lepiej chronić mieszkańców poszczególnych dzielnic przed uciążliwościami, jakie wynikają ze zbyt dużego natężenia hałasu. To obiektywne dane, na mocy których można planować konkretne działania – mówi dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Marek Kaczanowski.
Obowiązek wykonania mapy akustycznej dla miasta liczącego ponad 100 tysięcy mieszkańców wynika z krajowych przepisów, jak i dyrektyw Parlamentu Europejskiego.