szczekAkcję zapoczątkowaną przez Urząd Gminy Wierzchosławice podjął także „stary” Szpital. To ważna inicjatywa – zarówno dla mieszkańców jak i personelu medycznego, który będzie udzielał pomocy szczególnie w stanach nagłych. - Idea jest bardzo prosta – w widocznym, łatwo dostępnym miejscu w mieszkaniu powinny znajdować się podstawowe informacje o stanie zdrowia szczególnie osób zamieszkałych samotnie czy też osób w podeszłym wieku – mówi dyrektor Szpitala Szczeklika Marcin Kuta.

Takim miejscem w każdym domu jest zwykle kuchnia i lodówka. To tu powinna znaleźć się plastikowa koperta zawierającą podstawowe dane osobowe, dane kontaktowe członków rodziny oraz krótką ankietę na temat stanu zdrowia (na co się choruje, jakie są przyjmowane leki, alergie) oraz kserokopia dowodu osobistego lub paszportu. Sytuacje zagrożenia zdrowia czy życia, gdy wzywamy pogotowie ratunkowe mogą zdarzyć się każdemu. Związany z tym stres, zdenerwowanie, a być może utrata przytomności utrudniają ekipie ratunkowej pozyskanie cennych informacji na temat stanu zdrowia osoby, która wymaga interwencji służb medycznych.
- Odpowiednio oznakowana lodówka i znajdująca się w niej Karta życia w takiej sytuacji może pozwolić na szybkie zapoznanie się z potrzebnymi informacjami, a tym samym zadecydować  o życiu chorego – dodaje dyrektor Kuta.
Szpital dołączając do inicjatywy Wójta Gminy Wierzchosławice Wiesława Rajskiego już wydaje „Koperty życia” dla pacjentów z tej gminy. Od 1 marca br. wszyscy pacjenci Szpitala, zainteresowani  akcją, opuszczając placówkę otrzymają bezpłatnie pakiet (plastikową kopertę zamykaną na zatrzask, ankietę wraz z naklejkami) oraz fachową pomoc w wypełnieniu ankiety i skompletowaniu dokumentacji