adopcjaZmiany wynikają z przekształceń prawnych, mieszkańcy obsługiwani są jak dotychczas. W myśl ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, placówkę prowadził Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Ośrodek zajmuje się m.in.: kwalifikacją kandydatów na rodziców adopcyjnych i dzieci zgłoszonych do przysposobienia czy wsparciem psychologicznym i pedagogicznym. Wszelka działalność jest nieodpłatna.

 

Dla zainteresowanych, w ogromnym skrócie, Ośrodek prowadzi:

•    kwalifikację kandydatów na rodziców adopcyjnych, poprzedzoną diagnozą psychologiczną
i pedagogiczną oraz procesem szkolenia,
•    kwalifikację dzieci zgłoszonych do przysposobienia z diagnozą potencjału rozwojowego
i gotowości dziecka do nawiązania więzi z rodzicami adopcyjnymi,
•    kompleksowe wsparcie dla kobiet w ciąży, rozważających możliwość przekazania dziecka do adopcji,
•    poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne dla rodzin adopcyjnych,  dla dorosłych osób adoptowanych oraz dla kandydatów oczekujących na adopcję.

- Zachęcamy małżeństwa, które rozważają adopcję jako formę rodzicielstwa do odwiedzenia naszego ośrodka. Czekają dzieci, które potrzebują rodziców gotowych dać im szansę prawidłowego rozwoju. Maluchy potrzebują ciepłego, bezpiecznego domu i kochających rodziców – mówi wicedyrektor Bożena Pikul.

Działalność ośrodka finansowana jest przez Województwo Małopolskie.