lekarz 3Nieprzerwanie trwa nabór kadry lekarzy orzeczników w Oddziale ZUS w Tarnowie. O zatrudnienie w Zakładzie może się ubiegać lekarz mający za sobą minimum 5 lat czynnego wykonywania zawodu i tytuł specjalisty.

Najbardziej poszukiwani są interniści, chirurdzy, neurolodzy, psychiatrzy oraz specjaliści medycyny pracy i medycyny społecznej. Tarnowski Oddział ZUS poszukuje do  pracy lekarzy orzeczników do obsadzenia 5,6 etatu.

 

Brak medyków chętnych do pracy w ZUS-ie jest niekorzystny dla mieszkańców. Niedobór kadry skutkuje bowiem wydłużonym czasem oczekiwania na badanie, a w niektórych przypadkach koniecznością dojazdu do innej jednostki organizacyjnej.