ratuszJeszcze do 31 marca można składać wnioski o przyznanie tego wyróżnienia. - Wniosek o przyznanie Odznaki Honorowej może złożyć prezydent Tarnowa, przewodniczący Rady Miejskiej, klub radnych, grupa 5 radnych lub komisja rady oraz podmioty, które nie są osobami fizycznymi i mają siedzibę na terenie miasta – mówi sekretarz miasta, Aleksandra Mizera. Co ważne, mieszkańcy mogą składać wnioski o przyznanie Odznaki Honorowej za pośrednictwem tych właśnie wnioskodawców.

Czytaj więcej...

Blask 1Konkurs świątecznych iluminacji „Tarnów pełen blasku” rozstrzygnięty. Cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem, miasto rozświetliło się w okresie Bożego Narodzenia. Do Urzędu Miasta wpłynęło w sumie kilkadziesiąt zgłoszeń – najwięcej w kategorii „Posesje, balkony, ogródki przyblokowe”.

Laureaci zostaną uhonorowani nagrodami rzeczowymi o łącznej wartości 5 tys. zł oraz okolicznościowymi dyplomami.  

Czytaj więcej...

policjaPrzed nami „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” .
W tym roku osoby, które padły ofiarami naruszających prawo, będą mogły uzyskać bezpłatne porady prawne już od poniedziałku -24 lutego, do soboty - 1 marca.

W organizowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości akcję, włącza się również szereg innych instytucji tj. Prokuratura Generalna, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Komenda Główna Policji, Krajowa Rada Kuratorów, Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych, Komenda Główna Policji,  Krajowa Rada Kuratorów i inne.

Czytaj więcej...

ratuszDoświadczony w biznesie i administracji Tomasz Gut został nowym szefem Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych. Spółka, która powstała w kwietniu 2013 roku, zajmuje się szeroko rozumianym utrzymaniem miasta.Jej główne zadania to gospodarowanie odpadami w myśl nowej „ustawy śmieciowej” oraz bieżące utrzymanie infrastruktury miasta. W tym drugim przypadku chodzi m.in. o przysłowiowe łatanie dziur w drogach, dbanie o nawierzchnie, chodniki i tereny zielone.

Czytaj więcej...

pupInformatyk - administrator sieci – wymagania:  wykształcenie średnie, znajomość języka angielskiego w stopniu wystarczającym do pracy z dokumentacją techniczną, gruntowna znajomość problematyki obsługi sieci teleinformatycznych, zarządzania, diagnostyki i wdrożeń, podstawowe umiejętności z dziedziny elektroniki. Praca w  Tarnowie w godz. 9.00-17.00; zarządzanie sieciami przesyłu danych, bieżąca diagnostyka, wdrożenia, obsługa ekip technicznych, nadzór nad pracą sieci szkieletowej i dostępowej, wynagrodzenie 1 680 zł brutto.
StPr/14/0589

Czytaj więcej...